คัมภีร์ดับร้อยบนมหากาฬ (สถิติผลงาน ปี 2557 )

                 ดับร้อยบนมหากาฬ        เหลือเด่นร้อยบน          หวยออก
                 8-2-7-5-3
                     0-1-4-6-9                    902
                 5-7-9-6-3                     0-1-2-4-8                    149
                 3-8-7-6-1                     0-2-4-5-9                    245
                 4-7-8-6-1                     0-2-3-5-9                    318
                 0-7-9-6-5                     1-2-3-4-8                    404 
                 9-3-7-5-2                     0-1-4-6-8                    866
                 0-8-6-2-7                     1-3-4-5-9                    406
                 3-8-7-9-5                     0-1-2-4-6                    297
                 0-4-3-9-6                     1-2-5-7-8                    523
                 0-3-8-6-7                     1-2-4-5-9                    198
                 X-X-X-X-X                     X-X-X-X-X                    ???