หากได้เลขวิ่งหลักใดหลักหนึ่งมาหนึ่งตัวนำมาเทียบได้สามตัวโต๊ด
     (ถูกตลอดชั่วกัป/เว้นเบิ้ล/หาม)
                                                                                        

                     1                                  2                               3         
 
    143 190 149  801 127 195    892 342 021 520 207 482     378 243 321 031 083 493  
  

    153 451 130 189 182  816    782 235 124 162 208 249     739 352 143 023 390 653
  

    613 146 104 132 921 671     279 623 230 260 290 256     938 263 631 843 543 735 
  

    173 471 051 241 651 169     762 237 042 172 452 572     763 273 137 530 364 853 
 

    138 814 016 251 571 871     268 832 132 812 642 852     683 832 831 306 743 395  
    139 012 710 621 581 179     629 293 251 291 274 295     369 932 319 703 403 153  

                    4                                  5                               6    
  
    478-243-421-491-470-594   958 251 045 085 534 654     968 146 697 642 826 956       
    479-245-314-041-048-453   785 531 560 509 563 745     601 623 063 056 962 768     
    864-264-541-204-940-364   597 145 705 591 753 485     567 602 561 861 643 465     
    946-742-614-340-564-743   051 756 651 235 852 495     653 064 167 916 367 647     
    489-824-471-450-574-483   520 568 715 254 295 385     613 126 806 562 638 846     
    764-249-184-064-458-943   053 695 851 265 572 395     607 568 069 726 369 496     
 
                     7                         8                       9    
     

    
897 207 637 378 709 547   987 281 968 831 298 871   902 769 469 983 912 198      
    071 761 507 807 729 567   081 185 865 186 835 807   931 984 093 957 914 298         
    752 724 067 479 971 768   285 286 857 189 863 908   952 091 409 985 906 953             
    739 357 847 741 967 267   384 387 082 486 983 283   739 296 951 492 097 479         
    647 074 795 713 732 715   598 478 083 248 548 184   954 943 169 059 809 965       
    875 781 827 271 743 073   068 948 804 287 678 058   379 963 239 972 719 869 
   

                      
0
   
043 450 510 108 706 310
   
830 604 207 097 680 230  
   
370 470 082 056 069 042
   
063 084 920 705 807 104  
   
053 904 160 508 901 520
   
039 012 701 950 890 620 
                

  
 
    
 สถิติวันนี้ 52 คน
 สถิติเมื่อวาน 77 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1417 คน
11708 คน
318602 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-18