คัมภีร์ดับหน่วยบนมหากาฬ (สถิติผลงาน ปี 2557 )

                   ดับหน่วยบนมหากาฬ       เหลือเด่นหน่วยบน       หวยออก
                  9-6-4-3-7                       0-1-2-5-8                  902
                  8-6-4-3-5                       0-1-2-7-9                  149
                  3-7-8-9-4                       0-1-2-5-6                  245
                  3-7-6-2-1                       0-4-5-8-9                  318
                  3-9-8-2-7                       0-1-4-5-6                  404
                  2-3-8-9-7                       0-1-4-5-6                  866
                  3-9-7-5-4                       0-1-2-6-8                  406
                  0-9-6-4-3                       1-2-5-7-8                  297
                  0-8-9-4-1                       2-3-5-6-7                  523
                  0-9-6-3-4                       1-2-5-7-8                  198
                  X-X-X-X-X                       X-X-X-X-X                  ???      คัมภีร์ปักหลักหน่วยบนตัวเดียวงวดต่อไปคลิ๊กที่นี่>>