คัมภีร์ดับสิบบนมหากาฬ (สถิติผลงาน ปี 2557 )

                 ดับสิบบนมหากาฬ            เหลือเด่นสิบบน     หวยออก
                2-7-8-9-6                       0-1-3-4-5                902
                2-7-9-6-5                       0-1-3-4-8                149
                0-3-8-6-7                       1-2-4-5-9                245
                0-9-6-4-3                       1-2-5-7-8                318
                1-6-9-7-2                       0-3-4-5-8                404
                0-3-9-4-2                       1-5-6-7-8                866
                1-3-9-7-4                       0-2-5-6-8                406
                3-4-2-6-8                       0-1-5-7-9                297
                0-9-8-7-4                       1-2-3-5-6                523
                0-6-5-7-3                       1-2-4-8-9                198  
         
                X-X-X-X-X                       X-X-X-X-X                ???   คัมภีร์ปักหลักสิบบนตัวเดียวงวดต่อไปคลิ๊กที่นี่>>